WALORY TURYSTYCZNE POWIATU

Powiat Włodawski położony jest w dorzeczu rzeki Bug.

Graniczy z Ukrainą i Białorusią. Leży w środkowo-wschodniej części województwa lubelskiego, jest częścią Polesia Zachodniego. Administracyjnie powiat obejmuje 7 gmin wiejskich: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki i gminę miejską Włodawa. Ludność powiatu wynosi 40 tys. mieszkańców, z czego 14 tys. to mieszkańcy Włodawy.
Tym, co nadaje powiatowi charakteru unikalnego i niepowtarzalnego jest przyroda. Osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe Polesia Zachodniego zadecydowały o utworzeniu w jego granicach wielu różnorodnych typów obszarów chronionych. Przede wszystkim jest to Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Sobiborski Park Krajobrazowy – pokryte lasami z licznymi jeziorami śródlądowymi, bagnami i torfowiskami. Unikatowym w skali europejskiej jest ekosystem rzeki Bug, zaś nadany w 2012 r. przez UNESCO certyfikat Transgranicznemu Rezerwatowi Biosfery „Polesie Zachodnie” ze stolicą we Włodawie mówi sam za siebie. Powiat włodawski należy również do wyjątkowych ze względu na roczne dni nasłonecznienia w kraju. W okolicach Włodawy liczba dni słonecznych jest najwyższa w Polsce. Okuninka jako centrum turystyki Lubelszczyzny jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Mapa powiatu stale wzbogacana jest o nowe szlaki i trasy turystyczne: rowerowe, konne czy edukacyjne. Prężnie rozwija się agroturystyka oraz nowoczesna baz noclegowo-gastronomiczna. Przybywa także imprez i wydarzeń kulturalnych typu Festiwal Trzech Kultur we Włodawie czy „Żelazny triathlon” w Okunince. Powiat włodawski wiąże swoją przyszłość z odnawialnymi źródłami energii. Źródła te, które wykorzystują w procesie przetwarzania energię np. wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, spadku rzek czy energię pozyskiwaną z biomasy lub biogazu mogą mieć poważne, z punktu widzenia ekonomicznego, zastosowanie. Warunki naturalne – rzeki, jeziora, otwarte przestrzenie, brak aglomeracji, wysoki stopień nasłonecznienia predysponują powiat do jak najszerszego korzystania z tych zasobów.
Powiat włodawski ma doskonałe warunki na stworzenie bazy infrastruktury turystycznej (rekreacyjnej i sportowej). Tworzone są i stale rozwijane nowe formy i usługi turystyczne eksponujące i wykorzystujące walory powiatu. Ustawicznie powstają coraz lepsze warunki sprzyjające inwestowaniu w powiecie oraz przyczyniające się do promocji powiatu jako obszaru posiadającego ogromne walory turystyczne. Powiat włodawski ma do zaoferowania bardzo dużo: setki lat tradycji i historii, piękną przyrodę z unikatowymi w skali Europy enklawami oraz przede wszystkim wspaniałych mieszkańców, którzy każdego przybysza traktują w duchu tolerancji i wzajemnego partnerstwa. Więcej informacji: